DISCLAIMER


Tài Liệu Ôn Thi không có trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

Mọi tài liệu được chia sẻ trên trang web đều được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet. Nếu bạn thấy có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với tôi qua hộp chat trên website.

Tác giả website không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề pháp lý nào cũng như không chịu trách nhiệm với người sử dụng tài liệu trên trang web này!

Bạn có thể sử dụng các tài liệu tải về để mua bán, tặng, hoặc giữ dùng cá nhân!