Bí Mật Của Đề Thi Đại Học Môn Hóa: Cuốn Hai


Cuốn sách này gồm 7 phần: chứa tất cả các chiều hướng ra đề thi, các cách xử lí và giải quyết nhanh một bài toán, dễ học và dễ hiểu. 
 Phần 1: Hiđrocacbon ( ankan + anken + ankin + ankađien + benzene )
 Phần 2: Dẫn xuất halozen + rượu + hợp chất phenol 
 Phần 3: Anđehit + xeton 
 Phần 4: Axit + este + lipit 
 Phần 5: Amin + amino axit + peptit + protein 
 Phần 6 : Cacbonhiđrat 
 Phần  7: Polime


Hướng dẫn tải tài liệu trên tài liệu ôn thi:
Nếu bạn có ý định mua tài liệu thì không cần xem hướng dẫn này

Bước 1: Bấm vào Tải Tài Liệu Free
Cửa sổ mới sẽ được mở ra.

Bước 2: Bấm vào ô "Tôi không phải người máy" (I'm not a robot)
Lựa chọn hình ảnh hoặc hành động theo yêu cầu (nếu có) để xác minh. Nếu không thấy yêu cầu thì sẽ mặc định sang bước 3.

Bước 3: Đợi 3s cho chữ Getlink sáng lên thì bấm chuột phải và mở link trong tab mới

Kết Quả: Đọc online trực tiếp hoặc in hoặc tải tài liệu về


Tài liệu được sưu tầm và chia sẻ bởi . Nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ tại hộp chat inbox. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
Tham gia nhóm tại: Quyết Tâm Đỗ ĐH